Tutkimus

Aivojen tutkimus on tieteenala, mihin kohdistuu yhä kasvavien resurssien ohella myös paljon suuria odotuksia. On selvää että neurobiologinen perustutkimustieto on välttämätöntä voidaksemme ymmärtää täysin aivojen normaalitoiminnan ohella myös sairauden kehittymisen prosesseja, olipa sitten kysymyksessä epilepsiat, aivohalvaus tai erilaiset keskushermostoa rappeuttavat sairaudet, kuten esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin tauti.

Tutkimusryhmät

Silta neurobiologiasta klinikkaan ei kuitenkaan synny ikinä itsestään, ja juuri tästä syystä tarvitaan tutkijoita sekä tutkimusryhmiä, joilla on paljon kokemusta ja näkemystä sekä perustutkimuksesta että myös aivojen sairauksiin liittyvistä erilaisista spesifeistä ongelmista.

Mekanismit

Sairausmekanismeja on siten pystyttävä etsimään ja havaitsemaan hermosolujen sähköisiä ominaisuuksia säätelevistä mekanismeista – geenien valikoivista “lukumekanismeista” tai mutaatioista; biokemiallisten signaalien joukosta; sekä koko elimistön tasolta, että hermoverkkojen paikallisen toiminnan muutoksista.

Tämä ei ole valtava haaste ainoastaan yksittäisille tutkijoille, vaan myös perustutkijoiden ja klinikkojen yhteistyölle.

Neurotutkimuksen tavoitteet

Neurotutkimuksen tavoitteet on tietenkin saada lisää tietoa eri ongelmiin sekä sairauksiin liittyen. Työ on erittäin hidasta ja vaatii paljon resursseja sekä laitteita.

Neurotiede

Neurotiede on erittäin moniulotteista sekä myös samalla monipuolista. Se pitää sisällään erittäin monia eri osa-alueita sekä haaroja.

  • On olemassa kognitiivistä neurotiedettä ja siihen sisältyy neuropsykologiaa, logopediaa, fonetiikkaa, havaintopsykologiaa sekä oppimispsykologiaa.
  • Neurotiede on myös kliinistä neurotiedettä ja se sisältää neuropatologiaa, neuroimmunologiaa, neurotoksikologiaa, neurofysiologiaa, lastenneurologiaa, neuropsykiatriaa sekä paljon muuta.
  • Neurotiede pitää sisällään myös neurobiologiaa, joka voi olla neuroanatomiaa, neurofysiologiaa, neurokemiaa, neurofarmakologiaa tai esimerkiksi neurogenetiikka.

Neurotiede on siis erittäin moniulotteista ja pitää sisällään valtavan määrän eri haaroja sekä muotoja.

Tuetut tutkimukset

Neurologiasäätiöllä on valtavasti erilaisia tuettuja tutkimuksia. Säätiö jakaa siis valtavia määriä rahaa erilaisiin neurotieteellisiin tutkimuksiin. Näillä lahjoituksilla voidaan varmistaa, että tutkimukset jatkuu ja saadaan paljon lisää hyödyllistä tietoa neurologiaan liittyen.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että sijoituksista huolimatta paljon tärkeitä tutkimuksia jää edelleen tekemättä rahoituksen puutteen takia.