Etusivu

Sivulta löydät paljon tietoa neurologiaan, sen tutkimuksiin sekä hoitoihin liittyen. Sivuilla on myös paljon tietoa erilaisiin neurologisiin sairauksiin liittyen.

Sairaudet

Säätiön alaisuuteen sekä sen vastuulle kuuluu monia eri sairauksia. Sivulla listattuna yleisimmät säätiön alaiset sairaudet. Näiden lisäksi säätiö tutkii ja hoitaa myös monia muita neurologisia vaivoja sekä sairauksia.

Lue lisää sairauksista toiselta sivultamme.

Neurologia

Neurologia eli hermotautioppi on lääketieteen osa-alue, joka tutkii ja hoitaa keskus- ja ääreishermoston sairauksia, poikkeavuuksia ja vammoja.

Sairauksia

Neurologisia sairauksia ja tiloja ovat muun muassa ADD, ADHD, aivohalvaus, Alzheimerin tauti, Aspergerin oireyhtymä, Downin oireyhtymä, elimellinen unihäiriö, epilepsia, krooninen väsymysoireyhtymä eli ME-tauti, migreeni, multippeliskleroosi eli MS-tauti, Parkinsonin tauti, päänsärky, Touretten oireyhtymä, varhaislapsuuden autismi sekä erilaiset aivo- ja selkäydinvammat.

Tutkimus

Aivojen tutkimus on tieteenala, mihin kohdistuu yhä kasvavien resurssien ohella myös paljon suuria odotuksia. On selvää että neurobiologinen perustutkimustieto on välttämätöntä voidaksemme ymmärtää täysin aivojen normaalitoiminnan ohella myös sairauden kehittymisen prosesseja, olipa sitten kysymyksessä epilepsiat, aivohalvaus tai erilaiset keskushermostoa rappeuttavat sairaudet, kuten esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin tauti.

Tutkimusryhmät

Silta neurobiologiasta klinikkaan ei kuitenkaan synny ikinä itsestään, ja juuri tästä syystä tarvitaan tutkijoita sekä tutkimusryhmiä, joilla on paljon kokemusta ja näkemystä sekä perustutkimuksesta että myös aivojen sairauksiin liittyvistä erilaisista spesifeistä ongelmista.

Mekanismit

Sairausmekanismeja on siten pystyttävä etsimään ja havaitsemaan hermosolujen sähköisiä ominaisuuksia säätelevistä mekanismeista – geenien valikoivista “lukumekanismeista” tai mutaatioista; biokemiallisten signaalien joukosta; sekä koko elimistön tasolta, että hermoverkkojen paikallisen toiminnan muutoksista.

Tämä ei ole valtava haaste ainoastaan yksittäisille tutkijoille, vaan myös perustutkijoiden ja klinikkojen yhteistyölle. Yksi mielenkiintoinen haaste on myös erilaiset kolikkopelit.